Onze praktijk

De Doktersassistente

Bij onze assistente kunt u terecht voor al uw vragen en het maken van afspraken. Ook kan zij voor u overleggen met de huisarts en geeft zij u deskundig medisch advies.

U kunt bij de assistente terecht voor:
.

  • bloedafname;
  • vaccinaties;
  • bloeddrukmeting;
  • urinecontrole;
  • wondverzorging,
  • het verwijderen van hechtingen;
  • oren uitspuiten;
  • zwachtelen;
  • wrattenbehandeling;
  • het opvragen van uitslagen.

Praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner somatiek ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben. Bij mensen met bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD en hart- en vaatproblemen gaat het vaak niet zozeer om klachten als wel om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl. Zij houdt zelfstandig spreekuur en geeft u persoonlijke begeleiding en advies om uw aandoening goed onder controle te houden. Ook legt zij zelf visites af. De POH handelt volgens richtlijnen en overlegt regelmatig met de huisarts.
.

Wie komt in aanmerking voor controle door de praktijkondersteuner?

Iedereen met diabetes, astma, COPD en hart- en vaatproblemen kan een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. U kunt dit eventueel met de huisarts overleggen. De huisarts kan in enkele gevallen redenen hebben om iemand liever onder eigen controle te houden, bijvoorbeeld omdat er zich meerdere problemen tegelijkertijd voordoen.

Huisartsenpraktijk Buysrogge

Praktijkondersteuner GGZ

Psychische zorg in de huisartspraktijk
Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten met psychische problemen. Ook houdt zij zelfstandig spreekuur en overlegt regelmatig met de huisarts.
.
De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

Translate »
Call Now Button